Dr Aleksandar Oroz - Biografija

Dr Aleksandar Oroz je rođen u Sarajevu 1967. godine gde je osnovno i srednje obrazovanje. Osnovne studije stomatologije je završio u Beogradu a potom osnovne studije medicine u Novom Sadu.
Specijalizaciju iz Maksilofacijalne hirurgije završio 2001.god na klinici za Maksilofacijalnu hirurgiju u Beogradu. Decembra meseca 2001. godine počinje da radi na odelenju za Maksilofacijalnu i oralnu hirurgiju ZC Sveti Luka u Smederevu, potom 2005. god. prelazi u KBC Zemun na Odelenje za Orl i Maksilofacijalnu hirurgiju gde radi do danas.
Nakon više objavljenih stučnih radova u zemlji i inostranstvu promovisan je u primarijusa 2010. godine.
Doktorske akademske studije završio je na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, smer Eksperimentalna klinička hirurgija sa odličnim uspehom gde priprema i odbranu doktorske disertacije.
Član je više domaćih i međunarodnih udruženja: SLD-a, UKMFS (udruženje za Kraniomaksilofacijalnu hirurgiju Srbije), kao i EACMFS (evropska asocijacija za kranimaks.fac.hirurgiju).
Objavio je više radova na domaćim i međunarodnim skupovima kao i u nacionalnim i internacionalnim stručnim časopisima.
Dr Aleksandar Oroz, specijalista maksilofacijalne hirurgije, zaposlen je u KBC Zemun, Služba za Orl i Maksiofafijalnu hirurgiju od 2005. god. na mestu načelnika odelenja.

Posebna sfera interesovanja:

Govori engleski jezik.

Home Dr Oroz Expertski tim Kontakt