Estetska hirurgija

Estetska hirurgija lica koriguje nepravilnosti i deformacije lica i čina ga mlađim i simetričnijim.
Intervencije su kratkotrajne i jednostavne, efekat trenutni i veoma povoljnog uticaja na samopouzdanje pacijenta. To su manje intervencije kao što su:

Preoperativno Postoperativno
Tretman usana biloškim materijalom Hijaluronom
Revija usana
Kombinovani pristup u smislu povećanja usana sa rekonstukcijom postojećih zuba savremenim stomotološkim materijalima
Home Dr Oroz Expertski tim Kontakt