Hirurgija lica i vrata

Face lifting je estetska procedura kod koje se želi povratiti mladalački izgled i hirurški korigovati višak opuštene kože lica i vrata. Obično, kada se iscrpe minimalno invazivne ne hirurške procedure npr.mezo niti ili augmentacije prihvatljivim materijalima, indikacija je face lift. Hirurška intervencija se izvodi najčešće u intravenskoj sedaciji ili opštoj anesteziji. Oporavak je obično 7-10 dana kada se i konci uklanjaju.

Traumatologija
Najčešće povrede kostiju lica i vilica se dešavaju u svakodnevnom životu kao posledica saobraćajnih nezgoda, sportskih povreda, zadesne povrede u kući ili na ulici ili pak u verbalnim sukobima.
Obično su to povrede:

Intervencije se izvode u opštoj ili lokalnoj anesteziji a sa ciljem dovodjenja u prihvatljive anatomske odnose i vraćanje narušenih funkcija nastalih povredom.

Mini face lifting
Mini facelifting vrata
Estetska hirurgija vrata
Home Dr Oroz Expertski tim Kontakt