Implantologija

Implantologija je hirurška procedura koja se danas rutinski koristi na mestu nedostatka jednog ili više zuba u vilici. Ova intervencija se najčešće izvodi u lokalnoj anesteziji a u posebnim slučjevima može i u kratkotrajnoj opštoj anesteziji ili intravenskoj sedaciji. Nakon koštane integracije implantata pristupa se protetskoj rehabilitaciji i izradi adekvatne protetske nadoknade bilo jednog ili više zuba. Najveća prednost savremene implantologije je što se na ovaj način izbegava brušenje susednih zuba zbog nadoknade izgubljenih zuba i izrade mostova kao prihvatljivog rešenja. Najčešće koristimo sledeće renomirane proizvođače implantata Nobel Biocare, Strauman ili Bio Horizont.

Home Dr Oroz Expertski tim Kontakt