Korektivna hirugija nosa, lica i vilica

Funkcionalna i esteska hirurgija nosa se izvodi najčešće iz funkcionalnih, estetskih ili iz oba navedena razloga. Nakon kliničkog pregleda i rutinskih RTG snimka pristupi se detaljnoj analizi i najprihvatljivija procedura se predoči pacijentu. Intervnciju izvodi tim ORL i MFH specijalista. Ostanak u bolničkim uslovim je obicno 24-48h kad se pacjent otpušta na kućno lečenje. Definitivni rezultati se obično vide nakon 10-12 meseci.

Korektivna hirugija nosa, lica i vilica
Korektivna hirugija nosa i usana
Home Dr Oroz Expertski tim Pacijenti Kontakt