Onkologija lica i vrata

Onkološke intrevencije bilo urođene ili stečene na licu, vilicama i vratu se sprovede nakon brižljivo izvršenog kliničkog pregleda i sprovedenih pomoćnih dijagnostičkih procedura CT, NMR, UZ kao i standardni RTG snimci. Operacije se izvode u lokalnoj, opštoj ili i.v. sedaciji zavisno od procene hirurga i samog obima operativnog zahvata.Najčešće operacije su tumori mekih tkiva lica, vilica i vrata. Benigni i maligni tumori pljuvačnih žlezda, usne duplje i vrata. Zavisno od obima operacije post operativni tok obično traje 7-10 dana. Histopatološki nalaz određuje dalji tok lečenja u smislu redovnih kontrola hirurga ili potrebe uključivanja onkologa.

Onkološka hirurgija, tumori lica i vrata
Onkološka hirurgija, tumor vrata
Onkološka hirurgija, tumor vrata
Home Dr Oroz Expertski tim Kontakt