Savremena rekonstruktivna stomatologija

Zahvaljujući novim tehnologijama dizajniranja osmeha i izrade 3D CAD/CAM keramičkih bezmetalnih krunica u potpunosti zadovoljava visoke stetske standarde naših pacijenata. Manje korekcije prirodnih zuba se uspešno rešavaju kompozitnim plombama, porcelanskim fasetama i izbeljivanjem zuba

Home Dr Oroz Expertski tim Kontakt