Expertski tim

Naš ekpertski tim ima individualni pristup svakom pacijentu. Priprema i razgovor sa pacijentom je važan deo kome posvećujemo posebnu pažnju. Upotrebom Digital smile design planiramo novi osmeh naših pacijenata i predstavljamo im završni izgled terapije

Dr Snežana Krtinić Rapajić

Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

Dr Minja Sudar

Doktor Stomatologije

Dr Mihalo Radojević

Doktor Stomatologije

Prim Mr Sci Dr Andrej Grubor

Specijalista otorinolaringologije

Home Dr Oroz Expertski tim Kontakt